за Христос

Библейски атлас / Луд

Син на Сим - Битие 10:22, и праотец на Лидианите в Мала Азия.

Исая 66:19, Еремия 46:9, Езекил 27:10, Езекил 30:5


« Назад