за Христос

Библейски атлас / Ливна

„Свидетел”, Числа 33:20

Град в западната част на Юда, не много далеч от Лахис, завоюван от хананейците, и определен от Исус Навин за свещениците - Исус Навиев 10:29,30 Исус Навиев 15:42 Исус Навиев 21:13; 1Летописи 6:57. Жителите му, се разбунтуваха против Йорам по Божие повеление, заради идолопоклонството му - 2Летописи 21:10. Той беше силно укрепено място, и под стените му Асирийската войска чудесно бе унищожена - 4Царе 19:8,9,35.

Исус Навиев 10:29, Исус Навиев 10:31, Исус Навиев 10:32, Исус Навиев 10:39, Исус Навиев 12:15, Исус Навиев 15:42, Исус Навиев 21:13, 4Царе 8:22, 4Царе 19:8, 4Царе 23:31, 4Царе 24:18, 1Летописи 6:57, 2Летописи 21:10, Исая 37:8, Еремия 52:1


« Назад