за Христос

Библейски атлас / Ласей

„Груб, развълнуван или лош”, Деяния 27:8

Град близо до Добри пристанища, на южната страна на Крит. Павел минал покрай това място, по пътя си за Рим - Деяния 27:8.

Деяния 27:8


« Назад