за Христос

Библейски атлас / Лаодикия

„Само хора: столицата на древна Фригия”, Колосяни 2:1; Откровение 1:11

Лаодикия беше голям и богат град в Мала Азия, и главен град на Фригия Пакатианска. Тя е била разположена на река Лик, не далеч от съединението й с Меандър, и близо до Колос и Йерапол. По-старото й име е Диосполис, но след като е уголемен от Антиох II, е наречен Лаодикия, по името на жена му Лаодика. Около 65г. след Р.Х., този град, заедно с Йерапол и Колос, е разрушен от едно земетресение, но скоро отново е построен от Марк Аврелий. Лаодикия сега е в развалини, и мястото, където се е намирала се нарича Ески-хисар. Една християнска църква, рано е основана тук. Апостол Павел, я поздравява в писмото си до колосяните - Колосяни 2:1 Колосяни 4:13-16, и в друго едно, за което се мисли, че е "Посланието към Ефесяните". Църквата в Лаодикия, вероятно е била посетена от ап. Павел, и е една от седемте църкви, които получиха особени послания от Христос след възнесението му - Откровение 1:11 Откровение 3:14-22. Малко знаем за по-късната й история, освен това, че един важен събор е събран там, около средата на четвърти век.

Колосяни 2:1, Колосяни 4:13, Колосяни 4:15, Колосяни 4:16, Откровение 1:11, Откровение 3:14


« Назад