за Христос

Библейски атлас / Лахис

„Омразен”, Исус Навиев 10:3

Град в югозападната част на Юдея - Исус Навиев 10:3,5,31; укрепен от Ровоам - 2Летописи 11:9, и бил толкова силен, че устоял за известно време на цялата Сенахиримова войска - 4Царе 18:17 4Царе 19:8; 2Летописи 32:1,9,21; Михей 1:13. В този град е убит цар Амасия - 4Царе 14:19. За потвърждение на истинността на Св. Писание, виж Сенахирим.

Исус Навиев 10:3, Исус Навиев 10:5, Исус Навиев 10:23, Исус Навиев 10:31, Исус Навиев 10:32, Исус Навиев 10:33, Исус Навиев 10:34, Исус Навиев 10:35, Исус Навиев 12:11, Исус Навиев 15:39, 4Царе 14:19, 4Царе 18:14, 4Царе 18:17, 4Царе 19:8, 2Летописи 11:9, 2Летописи 25:27, 2Летописи 32:9, Неемия 11:30, Исая 36:2, Исая 37:8, Еремия 34:7, Михей 1:13


« Назад