за Христос

Библейски атлас / Китим

„Великан или ужасен”, Числа 24:24

I. Син Яванов, и внук Ноев - Битие 10:4.

II. Земята на Китийците. Виж Китийци.

Числа 24:24, Даниил 11:30« Назад