за Христос

Библейски атлас / Киврот-атаава

Едно място в пустинята, на което израилтяните разположиха стан, и където поискаха от Бога месо, защото манната им беше омръзнала - Числа 11:34,35 Числа 33:16. Пъдпъдъци в големи количества им бяха изпратени, но докато месото беше още в устата им, Господ порази голямо число от полакомилите се, и мястото бе наречено "гробища на лакомството" - Псалми 78:30,31, и това стана за пример на недоволните и зложелателите - 1Коринтяни 10:6.

Числа 11:34, Числа 11:35, Числа 33:16, Числа 33:17, Второзаконие 9:22


« Назад