за Христос

Библейски атлас / Кеила

Укрепление или прибежище”, Исус Навиев 15:44

Град в полето на Юда. Веднъж когато беше обсаден от филистимците, Давид отиде та дигна обсадата, но заради това жителите му искаха да го предадат на Саул - 1Царе 23:1-13; Неемия 3:17.

Исус Навиев 15:44, 1Царе 23:1, 1Царе 23:2, 1Царе 23:3, 1Царе 23:4, 1Царе 23:5, 1Царе 23:6, 1Царе 23:7, 1Царе 23:8, 1Царе 23:10, 1Царе 23:11, 1Царе 23:12, 1Царе 23:13, Неемия 3:17, Неемия 3:18


« Назад