за Христос

Библейски атлас / Кидар

„Черен или силен човек”, Битие 25:13

Син Исмаилов - Битие 25:13, баща на Кидаровците, споменати от Плиний, които населяваха една земя съседна на Наватейците в Пустинна Арабия. Те бяха народ многоброен и силен, не с похвално име - Псалми 120:5, и понякога с това име се именуват жителите и скитниците на цяла Пустинна Арабия - Исая 21:16,17 Исая 42:11. Кидарските камило-козинни шатри бяха прочути - Песен на песните 1:5.

Псалми 120:5, Песен на песните 1:5, Исая 21:16, Исая 21:17, Исая 42:11, Исая 60:7, Еремия 2:10, Еремия 49:28, Езекил 27:21


« Назад