за Христос

Библейски атлас / Кадис

„Тайнствената пустиня”, Битие 14:7

Името на един кладенец, на един град, и на околната им пустиня - Псалми 29:8, при южния предел на Обетованата земя. В Числа 20:16 четем, че градът се е намирал в "края на Едомските предели", може би близо до голямата долина Ел-араба, на юг от Мъртво море. Пътешественици са намерили един извор, който по много неща прилича на кладенеца, за който се говори в Св. Писание, на двадесет и седем мили от Мъртво море.

Израилтяните в скитанията си, два пъти посетиха Кадис. Веднъж скоро след като бяха напуснали Синайската планина, и другия път тридесет и осем години по-късно. При първото посещение: бяха изпратени и се върнаха дванадесетте съгледвачи; възропта народа, и надявайки се само на себе си, напразно се помъчи да влезе в Ханаан през прохода Сефаат - северно на Кадис. При второто посещение: умря Мариам; възропта народа за вода; съгрешиха Мойсей и Аарон, когато извадиха чудесно вода от канарата; и се отказа на молбата им да минат през Едомската земя - Числа 20:1-22. Южният предел на Юда се простираше до Кадис-варни - Исус Навиев 12:22 Исус Навиев 15:3.

Битие 14:7, Битие 16:14, Битие 20:1, Числа 13:26, Числа 20:1, Числа 20:14, Числа 20:16, Числа 20:22, Числа 27:14, Числа 33:36, Числа 33:37, Второзаконие 1:46, Съдии 11:16, Съдии 11:17, Псалми 29:8« Назад