за Христос

Библейски атлас / Юдея

„Царството на Юдовото племе”, Ездра 5:8

Юдея, или Юдейската земята, е названието давано понякога на южната част на Святата Земя; и понякога, най-вече от чужденци, на цялата страна. В разпределението на Ханаан между дванадесетте племена, югоизточната част се падна на Юдовото племе. Неговата земя, обаче, се разширяваше - 2Царе 5:5; и след отделянето на десетте племена, Юдовото царство се разпростря върху земята на Юдовото и Вениаминовото племена, и част от Симеоновото и Дановото. И така Юда зае цялата южна част на Палестина, а северната й част се наричаше Галилея, а средната Самария. След плена, тъй като повечето от онези, които се върнаха бяха от Юдовото царство, името Юдея, или Юда, се даваше общо на цяла Палестина - Аг. 1:1,14, 2:2, и тази употреба на думата, се запази и през по-късни времена. Когато Палестина пада под властта на римляните, предишното разделение на Галилея, Самария и Юдея се подновява - Лука 2:4; Йоан 4:3,4. Според Йосиф, Юдея по негово време, има за граници на север Самария, на изток Йордан, на запад Средиземно море, и на Юг страната на Аравийците. В тези предели, влиза и част от Едом. Юдея в тези граници, съставя една част от царството на Ирод Велики, която по-късно беше дадена на сина му Архелай. Когато последният беше низвергнат, Юдея бе превърната в Римска област. Присъединиха я към Сирия, и я управляваха Римски управители, докато най-накрая я присъединиха към царството на Ирод Агрипа II. През цялото това време, пределите на тази област често се променят, чрез прибавянето или отнемането на разни околии и градове.

Първоначалната Юдея, земята най-напред отредена за Юдовото племе, беше едно поле разделено с много хълмове и долове, с хубави поляни и пасбища на запад и юг - Захария 7:7. Тя беше здрава и плодородна земя. Долините й бяха много плодовити на жито; хълмите й покрити с лозя - Битие 49:11,12, и изобилваха с маслини, смокини, и др.т. Виж Ханаан. "Планинската страна" на Юдея, се намираше южно и югоизточно от Ерусалим - Лука 1:39,65, и включваше Витлеем, Хеврон, и др. С "полето", обикновено се означаваше ниската страна, близо до Йордан - 2Царе 2:29; 4Царе 25:4,5.

"Юдейската пустиня", където Йоан започна да проповядва, и където Христос бе изкушен, е в източната част на Юдея, близо до Мъртво море, и до Ерихон - 2Царе 15:28. Тя е и днес, едно от най-пустите и необитаеми места в цялата страна - Матей 3:1 Матей 4:1.

Ездра 9:9, Матей 2:1, Матей 2:5, Матей 2:22, Матей 3:1, Матей 3:5, Матей 4:25, Матей 19:1, Матей 24:16, Марк 1:5, Марк 3:7, Марк 10:1, Марк 13:14, Лука 1:5, Лука 1:65, Лука 2:4, Лука 3:1, Лука 4:44, Лука 5:17, Лука 6:17, Лука 7:17, Лука 21:21, Лука 23:5, Йоан 4:3, Йоан 4:47, Йоан 4:54, Йоан 7:1, Йоан 7:3, Йоан 11:7, Деяния 1:8, Деяния 2:9, Деяния 2:14, Деяния 8:1, Деяния 9:31, Деяния 10:37, Деяния 11:1, Деяния 11:29, Деяния 12:19, Деяния 15:1, Деяния 21:10, Деяния 26:20, Деяния 28:21, Римляни 15:31, 2Коринтяни 1:16, Галатяни 1:22, 1Солунци 2:14« Назад