за Христос

Библейски атлас / Яван

„Глина”, Битие 10:2

Четвъртият син на Лафет - Битие 10:2,4. Това име е както гръцкото Йон, от което произлиза Йония. Яван се счита за прадядо на гърците. Виж Гърция.

Исая 66:19, Езекил 27:13


« Назад