за Христос

Библейски атлас / Янох

„Почивка”, 4Царе 15:29

Нефталимов град в северна Палестина, превзет от Асирийския цар - 4Царе 15:29. Местоположението му не е точно определено.

4Царе 15:29


« Назад