за Христос

Библейски атлас / Яир

„Той озарява”, Числ. 32:41

I. Военачалник в завоеванието на Васан, вероятно преди евреите да бяха преминали Йордан, (1451г. преди Р.Х.). Двадесет и три града при Аргов, били наречени на негово име Авот-Яир.

II. Осмият Израилев съдия, в Галаад Манасиин, (1210г. преди Р.Х.). Вероятно е бил потомък и наследник на предишния - Съдии 10:3-5.

III. Един от началниците на синагогата в Капернаум, достопаметен с вярата си в Христос. Заради тази си вяра, Христос съживи и въздигна от смъртен одър дъщеря му, дванадесетгодишно момиче - Марк 5:22; Лука 8:41.

Исус Навиев 13:30« Назад