за Христос

Библейски атлас / Явок

„Тичащият или летящият”, Битие 32:22

Един поток, който сега се нарича Зерка; втича се в Йордан, по средата между Тивериадското езеро и Мъртво море, на разстояние по тридесет мили от морето и от езерото. Тече най-напред по една възвишена и пуста страна, и приема в себе си един приток от север и друг от юг. Последният е разделял амонците от израилтяните. Източната част на Явок, пресъхва през лятото. Към запад, Явок тече през един дълбок дол. При Фануил, където Яков се бореше с ангела, потокът се прекосяваше - Битие 32:22. Този поток разделяше владенията на Ог, от царството на Сион - Исус Навиев 12:2,5, и преминаваше през една страна, която по-късно беше определена за Гадовото племе.

Битие 32:22, Числа 21:24, Второзаконие 2:37, Второзаконие 3:16, Исус Навиев 12:2, Съдии 11:13, Съдии 11:22


« Назад