за Христос

Библейски атлас / Амфипол

„Заобиколен от двете страни с море”, Деяния 17:1

Град в Македония, разположен близо до устието на река Струма, която тече "около градът" и това дало повод да бъде наречена така. Селото, което сега се намира на мястото на стария град се нарича Емполи или Ямболи, дума произхождаща от Амфипол. Той е посетен от Павел и Сила - Деяния 17:1.

Деяния 17:1


« Назад