за Христос

Библейски атлас / Оронаим

Моавски град, южно от река Арнон - Исая 15:5; Еремия 48:3,5,34. Вероятно Оронецът Санавалат, е бил роден в този град - Неемия 2:10,19 Неемия 13:28.

Исая 15:5, Еремия 48:3, Еремия 48:5, Еремия 48:34


« Назад