за Христос

Библейски атлас / Олон

ОЛОН (ПЕСЪчЛИВ)

I. Град в Юдовите планини, един от градовете, от които се вижда, че Девир е бил най-значителния - Исус Навиев 15:51 Исус Навиев 21:15; 1Летописи 6:58.

II. Моавски град - Еремия 48:21, в равнината на изток от Йордан.

Еремия 48:21« Назад