за Христос

Библейски атлас / Есевон

„Хитрост”, Исая 15

Знаменит Аморейски град, на двадесет мили (32км.) на изток от Йорданското устие - Исус Навиев 13:10,17. Есевон е определен за Рувим, после за Гад, а най-накрая за левитите. Този град превзел от моавците Аморейския цар Сион, от когото го завоювали израилтяните още докато бил жив Мойсей - Числа 21:25; Исус Навиев 21:39. По-късно, когато десетте израилски племена са преследвани в страната отвъд Ефрат, моавците си го възвръщат - Исая 15:4; Еремия 48:2,34,45. Развалините на Есевон днес се наричат Хесбан, и се намират отстрани на един хълм, седем мили (11,27км.) от Медева.

Числа 21:25, Числа 21:26, Числа 21:27, Числа 21:28, Числа 21:30, Числа 21:34, Числа 32:3, Числа 32:37, Второзаконие 1:4, Второзаконие 2:24, Второзаконие 2:26, Второзаконие 2:30, Второзаконие 3:2, Второзаконие 3:6, Второзаконие 4:46, Второзаконие 29:7, Исус Навиев 9:10, Исус Навиев 12:2, Исус Навиев 12:5, Исус Навиев 13:10, Исус Навиев 13:17, Исус Навиев 13:21, Исус Навиев 13:26, Исус Навиев 13:27, Исус Навиев 21:39, Съдии 11:19, Съдии 11:26, 1Летописи 6:81, Неемия 9:22, Песен на песните 7:4, Исая 15:4, Исая 16:8, Исая 16:9, Еремия 48:2, Еремия 48:34, Еремия 48:45, Еремия 49:3


« Назад