за Христос

Библейски атлас / Ермон

„Светилище”, Песен на песните 4:7

Една висока планина на североизточния предел на Палестина. Тя се нарича още и Сирион, Санир и Сион (не Ерусалимския Сион, който на еврейски се именува Цион) - Второзаконие 3:8. Ермон лежи на планинското бърдо Срещо-Ливан, там където един по-нисък склон се уклонява към изток и малко на юг от полушарната ширина на Дамаск. Тя продължава на юг, докато достигне източно до главата на Галилейското езеро. Ермон сега се нарича Джебел-ешейх.

Второзаконие 3:9, Второзаконие 4:48, Исус Навиев 11:3, Псалми 42:6, Псалми 89:12, Псалми 133:3, Песен на песните 4:8


« Назад