за Христос

Библейски атлас / Ефер

„Сърна или младо сърце”, Битие 25:4

Един от Мадиамовите синове - Битие 25:4. Той се заселил в една област отвъд Йордан - 3Царе 4:10.

Исус Навиев 12:17, 3Царе 4:10


« Назад