за Христос

Библейски атлас / Хелкат-асурим

Някое място близо до Гаваон. То е наречено така от едно сражение между някои Давидови и Исвостееви юнаци, които се сражавали един против други, преди да се ударят двете неприятелски войски - 2Царе 2:16.

2Царе 2:16


« Назад