за Христос

Библейски атлас / Хелвон

„Тлъст, плодовит”, Езекил 27:18

Общо се е мислило, че е сегашният Халеп. Но Хелвон се споменава от Езекил, като място от което Дамаскови търговци донасяха вино в Тир - Езекил 27:18. В последни времена, се е намерила една долина в Срещо-ливан, близо до Дамаск, която също се нарича Хелвон до днес, и там расте най-добро грозде. Вероятно, това е мястото споменато от Езекил, от където Дамасковите търговци донасяха в Тир Хелвонско вино. Халеп е много далече от Дамаск, и не е прочут с вино или грозде.

Езекил 27:18


« Назад