за Христос

Библейски атлас / Елам

„Младост”, Битие 14:1

Област, която по-късно наричат Персия - Битие 14:1. Първото и наименование Елам, е по името на един от Симовите синове - Битие 10:22.

2Царе 10:16, 2Царе 10:17


« Назад