за Христос

Библейски атлас / Асор

„Включен или Прибавен”, Исус Навиев 11:1

I. Главен град на север в Ханаан, в който цар Явин със съюзната си войска бил победен от Исус Навиев - Исус Навиев 11:1-13. Асор пак се въздигнал и до едно определено време управителите му угнетявали израилтяните, но след това бил покорен от Варак, укрепил се при Соломон, и останал под властта на Израил до нашествието на Теглат-Феласар - Исус Навиев 19:36; Съдии 4:2; 3Царе 9:15; 4Царе 15:29. Асор не бил много далече от езерото Мером.

II. Област в Арабия, която била опустошена от Навуходоносор - Еремия 49:28-33. Тази област сега е неизвестна.

III. Градове на Юдиното и Вениаминовото потомство - Исус Навиев 15:23; Неемия 11:13.

Исус Навиев 15:25« Назад