за Христос

Библейски атлас / Асирот

Едно място, на което израилтяните разпънали шатрите си, на разстояние пет дни път от Синайската планина - Числа 11:35. Там останали повече от една седмица - Числа 12гл., после отишли и разположили стан в пустинята Фаран, близо до Ханаанските предели - Числа 12:16 Числа 13:26; Второзаконие 1:19-21.

Числа 11:35, Числа 12:16, Числа 33:17, Числа 33:18, Второзаконие 1:1


« Назад