за Христос

Библейски атлас / Асар-адар

„Селата на великолепието”, Числа 34:4

Адар, на запад от Кадис-варни и върху един рат между Ханаан и пустинята. Днес Аин-ел-Кудей-рат.

Числа 34:4


« Назад