за Христос

Библейски атлас / Харан

„Осуетен”, Деяния 7:2

Стар град, в северозападната част на Месопотамия. Авраам, като оставил Ур, отишъл в Харан, където живял до смъртта на баща си. Авраам изпратил да вземат жена за Исаак от Харан, и Яков избягал там от гнева на Исав - Битие 11:31,32 Битие 12:5,24 Битие 27:43 Битие 28:10 Битие 29:4. Харан е опустошен от асирийците във времето на Езекия - 4Царе 19:12; Исая 37:12, и там в Римско време, партяните поразили и убили Крас, Римски пълководец. Харан носи и днес това име, и е съграден покрай един ръкав на Ефрат, (на 360 52/ сев. шир., и 390 5/ ист. дълж.), в една равна песъчлива поляна. В Харан обитават сега само някои скитници араби, които обичат мястото поради сладката му вода.

Битие 11:31, Битие 11:32, Битие 12:4, Битие 12:5, Битие 27:43, Битие 28:10, Битие 29:4, 4Царе 19:12, Исая 37:12, Езекил 27:23, Деяния 7:2, Деяния 7:4


« Назад