за Христос

Библейски атлас / Ханес

Един Египетски град - Исая 30:4, за който се мисли, че е сегашният град Ехнес, в Среден Египет на Нил.

Исая 30:4


« Назад