за Христос

Библейски атлас / Амалик

Син на Елифаз и внук на Исав - Битие 36:12. Не е известно дали в Библията се споменава за неговото потомство, понеже народът наречен Амаличани е съществувал дълго време преди него - Битие 14:7; Числа 24:20.

Изход 17:8, Изход 17:9, Изход 17:10, Изход 17:11, Изход 17:13, Изход 17:14, Изход 17:16, Числа 24:20, Второзаконие 25:17, Второзаконие 25:19, 1Царе 15:2, 1Царе 15:3, 1Царе 15:5, 1Царе 15:20, 1Царе 28:18, 2Царе 8:12, 1Летописи 18:11, Псалми 83:7


« Назад