за Христос

Библейски атлас / Емат

„Поканен или обърнат”, „Крепост, укрепление”, 4Царе 17:24 4Царе 18:34

Град завоюван от Соломон - 2Летописи 8:3. Това не може да е Емат "големия", но друг някакъв Емат, още не изследван.

2Царе 8:9, 4Царе 14:28, 4Царе 17:24, 4Царе 17:30, 4Царе 18:34, 4Царе 19:13, 4Царе 23:33, 4Царе 25:21, 1Летописи 18:9, 2Летописи 8:4, Исая 10:9, Исая 11:11, Исая 36:19, Исая 37:13, Еремия 39:5, Еремия 49:23, Еремия 52:9, Еремия 52:27, Езекил 47:16, Езекил 47:17, Езекил 48:1, Амос 6:2, Захария 9:2


« Назад