за Христос

Библейски атлас / Авел-вет-мааха

„Разсъмване за дома на Нахора(син на Тора, брат на Авраам), 3Царе 15:20

В превод "ливада на домът Маахов". Град на Нафталимовото племе, на север от езерото Мером. Той е обсаден през бунта на Савей - 2Царе 20:13-22. Осемдесет години по-късно бил превзет от Венадад - 3Царе 15:20, и отново след двеста години от Теглат - Феласар, ( 4Царе 15:29). Същият град се нарича Авел - маим в 2Летописи 16:4. Виж и 3Царе 15:20. Той се нарича и просто Авел - 2Царе 20:18.

3Царе 15:20, 4Царе 15:29


« Назад