за Христос

Библейски атлас / Гомор

Един от градовете в плодородната долина Сидим, близо до южната част на старото Мъртво море. Гомор е заличен от лицето на земята поради беззаконията си. Виж Содом.

Битие 10:19, Битие 13:10, Битие 14:2, Битие 14:8, Битие 14:10, Битие 14:11, Битие 18:20, Битие 19:24, Битие 19:28, Второзаконие 29:23, Второзаконие 32:32, Исая 1:9, Исая 1:10, Исая 13:19, Еремия 23:14, Еремия 49:18, Еремия 50:40, Амос 4:11, Софоний 2:9, Матей 10:15, Римляни 9:29, 2Петрово 2:6, Юда 1:7


« Назад