за Христос

Библейски атлас / Голан

„Преминаване или откровение”, Второзаконие 4:43

Левитски град, и град за прибежище в северозападната част на Васан - Исус Навиев 21:27. Местоположението на този град, който е бил разположен на изток или североизток от Галилейското езеро, сега не е известно.

Второзаконие 4:43, Исус Навиев 20:8, Исус Навиев 21:27, 1Летописи 6:71


« Назад