за Христос

Библейски атлас / Галгал

„Кръг или колело”, Второзаконие 11:30

I. Прочуто място, между Йордан и Ерихон, където израилтяните за първи път разположили стана си, след като преминали Йордан. Тук те се обрязали и отпразнували първата Пасха в Ханаан - Исус Навиев 4:19 Исус Навиев 5:9,10. В Галгал е утвърден главният стан на израилтяните няколко години докато Исус Навин превземал неприятелската земя - Исус Навиев 9:6 Исус Навиев 10:6,15,43. След това там е издигнат голям град - Исус Навиев 15:7, който станал знаменит с много събития. Там се пазела скинията до пренасянето и в Сило, там Самуил принасял жертвите си и извършвал службата си на съдия над Израил, и там Саул е помазан за цар - 1Царе 7:16 1Царе 10:8 1Царе 11:15 1Царе 13:7-9 1Царе 15:33. В Галгал е основано и едно пророческо училище - 4Царе 4:38, но след това там се установило идолопоклонство - Осия 4:15 Осия 9:15 Осия 12:11; Амос 4:4 Амос 5:5. До днес не е останало дори следа от Галгал. Според Йосиф, Галгал се е намирал само на две мили от Ерихон.

II. Друг Галгал, където е имало едно пророческо училище по времето на Илия и Елисей, който изглежда се е намирал в Ефремските планини, на север от Ветил - Второзаконие 11:30; 4Царе 2:1-6.

III. В Исус Навиев 12:23, се предполага, че е на Джилджулие, 4 мили на юг от Антипатрида, в Сараонското поле. Две мили на изток от Антипатрида се намирало мястото Килкилие (може би друго име на Галгал). Според някои, Галгал при Антипатрида е мястото където пророк Самуил живял и съдил народа си, и където е основано и пророческото училище.

4Царе 2:1, 4Царе 4:38« Назад