за Христос

Библейски атлас / Галаад

„Свидетелска грамада”, Битие 31:47

Тази планина се намирала на изток от Йордан, в планинската земя на юг от Ермон, между Йордан и Пустинна Арабия. Красотата на природата между онези горски върхове се описва като много живописна. Земята в поляните била плодородна, а хълмовете покрити с гори. В Св. Писание се споменава на различни места за величествените дъбове и многочислените стада на Галаад.

С Галаад понякога се обозначава цялата земя на изток от Йордан. Така във Второзаконие - Второзаконие 34:1, се казва, че Бог показал на Мойсей цялата Галаадска земя чак до Дан - Числа 32:26,29; Второзаконие 3:12. Обаче същинската Галаадска земя, се намирала на юг от Васанското войводство, но е явно, че границите и не са били точно определени. По принцип където се споменава за Васан, се споменава и за Галаад - Исус Навиев 12:5 Исус Навиев 13:11 Исус Навиев 17:1,5; 4Царе 10:33. Част от Галаадското войводство е била днешната Белка, една от най-плодородните части на Палестина. Виж Васан.

Галаадската планина несъмнено е била планината, която сега носи името Джебел-Джелад или Джелуд, чийто поля се намират на два часа път или шест мили на юг от Вади-Зерка, или потокът Явок. Тази планина се простира от изток на запад, и на дължина се простира на около два часа и половина път. В нея се намират развалините на градовете Джелад и Джелуд. На юг от нея е разположен днешният град Залт. Вероятно Яков и Лаван натрупали грамада за свидетелство на техния завет в тази планина - Битие 31:45-48.

Битие 31:21, Битие 31:23, Битие 31:25, Битие 37:25, Числа 32:1, Числа 32:26, Числа 32:29, Числа 32:39, Числа 32:40, Второзаконие 2:36, Второзаконие 3:10, Второзаконие 3:12, Второзаконие 3:13, Второзаконие 3:15, Второзаконие 3:16, Второзаконие 4:43, Второзаконие 34:1, Исус Навиев 12:2, Исус Навиев 12:5, Исус Навиев 13:11, Исус Навиев 13:25, Исус Навиев 13:31, Исус Навиев 17:1, Исус Навиев 17:5, Исус Навиев 17:6, Исус Навиев 20:8, Исус Навиев 21:38, Исус Навиев 22:9, Исус Навиев 22:13, Исус Навиев 22:15, Исус Навиев 22:32, Съдии 5:17, Съдии 10:4, Съдии 10:8, Съдии 10:17, Съдии 10:18, Съдии 11:5, Съдии 11:7, Съдии 11:8, Съдии 11:9, Съдии 11:10, Съдии 11:11, Съдии 11:29, Съдии 12:4, Съдии 12:5, Съдии 12:7, Съдии 20:1, 1Царе 13:7, 2Царе 2:9, 2Царе 17:26, 2Царе 24:6, 3Царе 4:13, 3Царе 4:19, 3Царе 17:1, 4Царе 10:33, 4Царе 15:25, 4Царе 15:29, 1Летописи 2:22, 1Летописи 5:9, 1Летописи 5:10, 1Летописи 5:16, 1Летописи 6:80, 1Летописи 26:31, 1Летописи 27:21, Псалми 60:7, Псалми 108:8, Песен на песните 4:1, Песен на песните 6:5, Еремия 8:22, Еремия 22:6, Еремия 46:11, Еремия 50:19, Езекил 47:18, Осия 6:8, Осия 12:11, Амос 1:3, Амос 1:13, Авдий 1:19, Михей 7:14, Захария 10:10« Назад