за Христос

Библейски атлас / Гаваон

„Град-хълм”, Исус Навиев 9:3

Един голям град на евейците, даден за наследие на Вениаминовото племе и определен за град на левитите - Исус Навиев 18:25 Исус Навиев 21:17. Разположен близо до Гава и Гаваия, и поради тази причина някои бъркат Гава с Гаваон. Ханаанските жители на Гаваон са оставени да живеят в отечеството си защото те подписали с лукава мисъл помирителен договор с Исус Навин. Петима от ближните царе се съюзили и нападнали евреите, но всичките претърпели поражение в една битка, през времето на която "слънцето застана над Гаваон" - Исус Навиев 10:12-13. В Гаваон евреите за много години държали скинията на едно високо място - 1Летописи 16:39 1Летописи 21:29; 2Летописи 1:3,4. Там Господ говорил през нощта в сън на Соломон - 3Царе 3:4-15. Гаваон е забележителен още с две събития от живота на Йоав - 2Царе 2:12-32 2Царе 20:8-12; Еремия 41:12.

Исус Навиев 9:3, Исус Навиев 9:17, Исус Навиев 10:1, Исус Навиев 10:2, Исус Навиев 10:4, Исус Навиев 10:5, Исус Навиев 10:6, Исус Навиев 10:10, Исус Навиев 10:12, Исус Навиев 10:41, Исус Навиев 11:19, Исус Навиев 18:25, Исус Навиев 21:17, 2Царе 2:12, 2Царе 2:13, 2Царе 2:16, 2Царе 2:24, 2Царе 3:30, 2Царе 20:8, 3Царе 3:4, 3Царе 3:5, 3Царе 9:2, 1Летописи 6:60, 1Летописи 8:29, 1Летописи 9:35, 1Летописи 12:4, 1Летописи 14:16, 1Летописи 16:39, 1Летописи 21:29, 2Летописи 1:3, 2Летописи 1:13, Неемия 3:7, Неемия 7:25, Еремия 28:1, Еремия 41:12, Еремия 41:16


« Назад