за Христос

Библейски атлас / Гаваа

„Омраза”, Исус Навиев 15:57

Град на Юда - Исус Навиев 15:57; на десет мили от Ерусалим, разположен на югозапад от Святия град. Вероятно пророк Авакум е погребан в Гава.

Исус Навиев 15:57, 2Летописи 13:2


« Назад