за Христос

Библейски атлас / Гавая

„Планинар”, 1Летописи 2:49

Град на Вениаминовото племе - 1Царе 13:15. Отечеството на Саул - Израилевия цар. Гавая се наричала и "Саулов град" - 1Царе 11:4 1Царе 15:34 1Царе 23:19 1Царе 26:1; 2Царе 21:6; Исая 10:29. Той е прочут и с греховете си, особено с изнасилването на съпругата на младия левит и с войната, която последвала от това злодеяние, в която почти било изтребено Вениаминовото племе - Съдии 19гл. В Св. Писание четем, че това събитие станало във време когато нямало цар в Израил и всеки правел каквото му се виждало угодно.

Исус Навиев 18:28, Исус Навиев 24:33, Съдии 19:12, Съдии 19:13, Съдии 19:14, Съдии 19:15, Съдии 19:16, Съдии 20:4, Съдии 20:5, Съдии 20:9, Съдии 20:10, Съдии 20:13, Съдии 20:14, Съдии 20:15, Съдии 20:19, Съдии 20:20, Съдии 20:21, Съдии 20:25, Съдии 20:29, Съдии 20:30, Съдии 20:31, Съдии 20:34, Съдии 20:36, Съдии 20:37, Съдии 20:43, 1Царе 10:10, 1Царе 10:26, 1Царе 11:4, 1Царе 13:2, 1Царе 13:15, 1Царе 14:2, 1Царе 14:16, 1Царе 15:34, 1Царе 22:6, 1Царе 23:19, 1Царе 26:1, 2Царе 21:6, 2Царе 23:29, 1Летописи 11:31, 1Летописи 12:3, Исая 10:29, Осия 5:8, Осия 9:9, Осия 10:9


« Назад