за Христос

Библейски атлас / Гиветон

Филистимски град; наследие на Дановото племе и определен за левитите - Исус Навиев 19:44 Исус Навиев 21:23. Филистимците останали да живеят в града и след завладяването му. По времето на Надав те пак си го възвърнали. Надав убил Вааса по време на обсадата на този град - 3Царе 15:27 3Царе 16:15. Късната история на Гиветон и местоположението му не са известни.

Исус Навиев 19:44, Исус Навиев 21:23, 3Царе 15:27, 3Царе 16:15, 3Царе 16:17


« Назад