за Христос

Библейски атлас / Гезер

„Пропаст”, Исус Навиев 10:33, 2Царе 5:25

Столичен град на един Ханаански цар - Исус Навиев 10:33 Исус Навиев 12:12, който се намирал между Веторон и Средиземно море - Исус Навиев 16:3, след това е включен в границите на Ефрем, и определен за левитите - Исус Навиев 16:3 Исус Навиев 21:21. Ханаанците дълго време живели в Гезер - Исус Навиев 16:10; Съдии 1:29, но един Египетски цар превзел Гезер, избил ханаанците и подарил града на дъщеря си (една от жените на цар Соломон). Соломон го укрепил - 3Царе 9:16.

Исус Навиев 10:33, Исус Навиев 12:12, Исус Навиев 16:3, Исус Навиев 16:10, Исус Навиев 21:21, Съдии 1:29, 2Царе 5:25, 3Царе 9:15, 3Царе 9:16, 3Царе 9:17, 1Летописи 6:67, 1Летописи 7:28, 1Летописи 14:16, 1Летописи 20:4


« Назад