за Христос

Библейски атлас / Герар

Стар град или старо място на филистимците по времето на Авраам и Исаак - Битие 10:19 Битие 20:1 Битие 26:1,6,17. Герар е бил близо до Газа, в южната част на Юдея, но сега точното му местоположение не е известно. Виж 2Летописи 14:13,14.

Битие 10:19, Битие 20:1, Битие 20:2, Битие 26:1, Битие 26:6, Битие 26:20, Битие 26:26, 2Летописи 14:13, 2Летописи 14:14


« Назад