за Христос

Библейски атлас / Гедор

I. Град в Юдейските планини, заобиколен от богати пасбища - 1Летописи 4:39 1Летописи 12:7; Исус Навиев 15:58. Този град сега се нарича Джедур и се намира на осем мили югозападно от Витлеем.

II. Името на един човек - 1Летописи 8:31 1Летописи 9:37.

1Летописи 4:39« Назад