за Христос

Библейски атлас / Гава

„Височина”, Исус Навиев 21:17

Левитски град на Вениаминовото племе - Исус Навиев 18:24 Исус Навиев 21:17; 1Летописи 8:6; Неемия 7:30; Исая 10:29. Близо до северната граница на Юдовото царство - 4Царе 23:8; Захария 14:10. При Гава Давид разби филистимците - 2Царе 5:25. Аса възобнови Гава от останките на Рама - 3Царе 15:22. Този град е на шест - седем мили от Ерусалим и разделен от Михмас на север чрез една дълбока долина. Виж Гавая.

Исус Навиев 18:24, Исус Навиев 21:17, 1Царе 13:3, 1Царе 13:16, 1Царе 14:5, 3Царе 15:22, 4Царе 23:8, 1Летописи 6:60, 1Летописи 8:6, 2Летописи 16:6, Ездра 2:26, Неемия 7:30, Неемия 11:31, Неемия 12:29, Исая 10:29, Захария 14:10


« Назад