за Христос

Библейски атлас / Гет

„Винена преса”, Исус Навиев 11:22

Един от главните градове на филистимците, и едно от петте филистимски княжества - 1Царе 5:8 1Царе 6:17. Гет е бил забележителен град, основан при една от филистимските граници близо до Ерусалим, но местоположението му днес не е известно. Този град е родния град на Голиат - 1Царе 17:4, Виж Исус Навиев 11:22 и 2Царе 21:19-22. Там Давид намерил прибежище от Саул - 1Царе 21:10 1Царе 27:2-7. Гет попаднал под Юдейска власт в началото на царуването на Давид и останал подвластен чак до падането на Юдейското царство - 1Летописи 18:1. Ровоам го укрепил - 2Летописи 11:8. Азаил, Сирийския цар го превзел - 4Царе 12:17. Филистимците си го върнали, но Озия пак го завладял - 2Летописи 26:6. Давид имал двама служители гетци, които му останали верни по времето на въстанието на Авесалом - 2Царе 15:18-22.

Исус Навиев 11:22, Исус Навиев 13:3, 1Царе 5:8, 1Царе 6:17, 1Царе 7:14, 1Царе 17:4, 1Царе 17:23, 1Царе 17:52, 1Царе 21:10, 1Царе 21:12, 1Царе 27:2, 1Царе 27:3, 1Царе 27:4, 1Царе 27:11, 2Царе 1:20, 2Царе 15:18, 2Царе 21:20, 2Царе 21:22, 3Царе 2:39, 3Царе 2:40, 3Царе 2:41, 4Царе 12:17, 1Летописи 7:21, 1Летописи 8:13, 1Летописи 18:1, 1Летописи 20:6, 1Летописи 20:8, 2Летописи 11:8, 2Летописи 26:6, Псалми 56:1, Амос 6:2, Михей 1:10


« Назад