за Христос

Библейски атлас / Алемет

„Скривалище”, 1Летописи 6:60

Град в наследието на Вениаминовото племе, определен за свещениците - Исус Навиев 21:18. В 1Летописи 6:60 се нарича Алемет.

1Летописи 6:60


« Назад