за Христос

Библейски атлас / Галилея

„Кръг”, Исус Навиев 20:7

По времето на Исус Христос Галилея е обхващала цялата северна част на Палестина в западната страна на Йордан, и на север от Самария. Тогава Галилея се е разделяла на Горна и Долна. Горната част се простирала на север от земята на Завулоновото племе и е била планинска. Долната е била по-равна, по-плодородна и много по-многолюдна. Двете части на Галилея са били населени от четири племена: Исахаровото, Завулоновото, Нефталимовото и Асировото. В Долна Галилея са били основани четиристотин и четири градове и села, от които Йосиф споменава Тивериада, Сепфорис и Гавара като главни градове. Обаче в Новия Завет Капернаум и Назарет се споменават много често - Марк 1:9; Лука 2:39; Йоан 7:52 и др. "Езическа Галилея" може би са наричали Горна Галилея, защото тя е граничела с Тир и Сидон, или пък защото между нейните жители е имало сирийци, финикийци, араби и други езичници. Галилеяните се славели като храбри и трудолюбиви, въпреки че другите евреи са ги смятали за груби и твърдоглави - Лука 13:1 Лука 23:6; Йоан 1:47 Йоан 7:52. Изглежда, че те са говорили някакво особено наречие, така че лесно са се разпознавали от Ерусалимските евреи - Марк 14:70. Голяма част от апостолите и от първите християни са галилеяни - Деяния 1:11 Деяния 2:7, какъвто е бил и Исус Христос. Името Галилеянин често се е употребявало за срам и за укор на Христос, и на неговите последователи. Император Юлиян винаги употребявал това име за укор и в ужасните мъки на предсмъртният си час яростно извикал: "Галилеянино, ти победи!". Спасителят живял в Галилея от детството си до тридесет годишна си възраст. Градовете Назарет, Капернаум, Наин и Кана са забележителни в евангелската история поради чудесата, които били извършени в тях.

Исус Навиев 12:23, Исус Навиев 20:7, Исус Навиев 21:32, 3Царе 9:11, 4Царе 15:29, 1Летописи 6:76, Исая 9:1, Матей 2:22, Матей 3:13, Матей 4:12, Матей 4:15, Матей 4:23, Матей 4:25, Матей 17:22, Матей 19:1, Матей 21:11, Матей 26:32, Матей 27:55, Матей 28:7, Матей 28:10, Матей 28:16, Марк 1:9, Марк 1:14, Марк 1:28, Марк 1:39, Марк 3:7, Марк 6:21, Марк 9:30, Марк 14:28, Марк 15:41, Марк 16:7, Лука 1:26, Лука 2:4, Лука 2:39, Лука 3:1, Лука 4:14, Лука 4:31, Лука 5:17, Лука 8:26, Лука 17:11, Лука 23:5, Лука 23:49, Лука 23:55, Лука 24:6, Йоан 1:43, Йоан 2:1, Йоан 2:11, Йоан 4:3, Йоан 4:43, Йоан 4:45, Йоан 4:46, Йоан 4:47, Йоан 4:54, Йоан 7:1, Йоан 7:9, Йоан 7:41, Йоан 7:52, Йоан 12:21, Йоан 21:2, Деяния 1:11, Деяния 9:31, Деяния 10:37, Деяния 13:31


« Назад