за Христос

Библейски атлас / Акравим

Едно място при границата на Обетованата земя - Съдии 1:36, и в една страна където имало много змии и скорпии - Второзаконие 8:15. Вероятно се намирало в планините до Мъртво море на югозападната му страна. В Исус Навиев - Исус Навиев 15:3, вместо това име са записани думите "нагорнището на Акравим".

Числа 34:4, Исус Навиев 15:3, Съдии 1:36


« Назад