за Христос

Библейски атлас / Гаас

„Гледащ с отвращение или мразещ” , Исус Навиев 24:30

Един от върховете на планината Ефрем, известен с гроба на Исус Навин - Исус Навиев 24:30. Може би "долините на Гаас" в 2Царе 23:30, 1Летописи 11:32, са в подножието на същата планина.

Исус Навиев 24:30, Съдии 2:9, 2Царе 23:30, 1Летописи 11:32


« Назад