за Христос

Библейски атлас / Есион-гавер

Един град от северната страна на източния залив на Червено море, близо до Елат. Израилтяните спряли да си починат при Есион-гавер, в последната година от странстванията си из пустинята - Числа 33:35; Второзаконие 2:8. В пристанището на Есион-гавер Соломон приготвил кораби, които изпратил в Офир - 3Царе 9:26. Йосафат също направил кораби в Есион-гавер, за да пристигнат в Офир, но те не успели, защото корабите се строшили - 3Царе 22:48; 2Летописи 20:36. Виж Елат и Изход.

Числа 33:35, Числа 33:36, Второзаконие 2:8, 3Царе 9:26, 3Царе 22:48, 2Летописи 8:17, 2Летописи 20:36


« Назад